Tytuł artykułu: Metoda obrazowania niskich stanów wód podziemnych w przestrzeni jednolitych części wód podziemnych

Autorzy: KUBICZ, J., STODOLAK, R.

Słowa kluczowe: susza hydrogeologiczna, modelowanie GIS, metoda AHP, narażenie na suszę

Streszczenie: Wytypowanie obszarów najbardziej narażonych na suszę jest bardzo ważnym i aktualnym zadaniem. W opracowaniu zaproponowano metodykę wyznaczania obszarów narażonych na suszę wód podziemnych łączącą metodę analizy wielokryterialnej AHP oraz technikę GIS. Wykorzystanie obu technik umożliwiło włączanie do analizy danych różnego typu. Wynikiem prac było uzyskanie mapy wynikowej i wytypowanie obszarów o różnym narażeniu na suszę hydrogeologiczną (w zakresie klas I–IV). Analizę wykonano na podstawie danych z regionu wodnego Dolnej Odry oraz Przymorza Zachodniego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.02

Cytowanie w stylu APA: Kubicz, J. & Stodolak, R. (2017). Metoda obrazowania niskich stanów wód podziemnych w przestrzeni jednolitych części wód podziemnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 15-27. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.02

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kubicz & Stodolak, 2017), następne powołania: (Kubicz & Stodolak, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Kubicz, Justyna, Radosław Stodolak. "Metoda obrazowania niskich stanów wód podziemnych w przestrzeni jednolitych części wód podziemnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 15-27. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.02.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kubicz, & Stodolak 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.02, author={Kubicz, Justyna and Stodolak, Radosław}, language={polish}, title={Metoda obrazowania niskich stanów wód podziemnych w przestrzeni jednolitych części wód podziemnych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.02}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A2/art2.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={15-27}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back